Doneer nu direct

We zijn blij
met elke gift,
hoe klein ook

Nalatenschap

De Kanjerketting is een initiatief van de Vereniging Kinderkanker Nederland. Je kunt op verschillende manieren een bedrag aan de Vereniging Kinderkanker Nederland nalaten of de Vereniging Kinderkanker Nederland benoemen tot (mede)erfgenaam. Je legt dit vast bij de notaris in een testament.