Belastingvoordeel voor bedrijven

Door Vereniging Kinderkanker Nederland te steunen, toont je bedrijf zijn maatschappelijke betrokkenheid. Het is belangrijk om te weten dat donaties onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.


Zakelijke bijdragen

Als een donatie een zakelijke uitgave betreft, kan deze volledig aftrekbaar zijn van de belastingen. De donatie moet op een of andere manier een positieve en nuttige bijdrage leveren aan je bedrijfsactiviteiten. Bijvoorbeeld als je bijdraagt in de vorm van reclame, sponsoring of door middel van arbeidsuren. Deze kosten zijn ook aftrekbaar als je in hetzelfde jaar een fiscaal verlies lijdt (waardoor het verlies wordt verminderd).

Particuliere donaties

Een particuliere gift is een donatie uit vrijgevigheid (zonder zakelijk motief) of een gift die zo groot is dat deze niet alleen bedoeld is om de reputatie van je organisatie te bevorderen. Voor dergelijke particuliere donaties gelden verschillende voorwaarden, afhankelijk van of je onderneming vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting betaalt.

Doneren als bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt

Het is fiscaal voordelig voor bedrijven om te doneren aan goede doelen. Elke gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is aftrekbaar, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Het totaalbedrag aan aftrekbare donaties mag 50% van de winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Belastingdienst.

Doneren als bedrijf dat onder de inkomstenbelasting valt (eenmanszaak of vennootschap onder firma)

De hoogte van de aftrek voor particuliere giften hangt af van het verzamelinkomen, de daarop gebaseerde drempel en eventuele limieten die voor jou gelden. Het inkomen van je fiscale partner is ook van invloed op de uiteindelijke aftrek van giften. Als je gedurende 5 jaar of langer schenkt, kan de gift soms volledig aftrekbaar zijn van de belastingen.

Voor persoonlijk advies is het raadzaam om contact op te nemen met een belastingadviseur of accountant.