Doneer nu direct

We zijn blij
met elke gift,
hoe klein ook

Nalatenschap

De Kanjerketting is een initiatief van de VOKK, de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker. Je kunt op verschillende manieren een bedrag aan de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) nalaten of de VOKK benoemen tot (mede)erfgenaam. Je legt dit vast bij de notaris in een testament.